2250 job i Sønderjylland
2250 job i Sønderjylland

Tilbudsleder

Arkil A/S
Syddanmark
7100 Vejle
Som ny medarbejder i Arkils Tilbuds- og markedsafdeling i Lystrup bliver du en del af en central funktion i Arkil, der assisterer kolleger i andre divisioner med udarbejdelsen af vindende tilbud på både hoved- og totalentrepriser for såvel offentlige som private bygherrer. Særligt totalentreprisetilbuddene udgør en stor del af vores arbejde, og hér vil dine kompetencer og erfaringer ift. projekteringsprocessen og/eller totalentrepriser i høj grad komme i spil.

Sammen med dine seks kolleger i afdelingen er du med til at styre tilbudsprocessen og udarbejde tilbuddene inden for alle Arkils fagområder dækkende veje, broer, fundering, råhuse, miljø og meget mere. Det sker i tæt samarbejde med lokalafdelingen og/eller divisionen, der skal gennemføre det pågældende projekt, og ofte sammen med rådgivere og andre, eksterne specialister.

Hovedparten af de tilbudsprojekter, vi tildanner i afdelingen, tildeles efter ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, dvs. vi konkurrerer ikke udelukkende på pris, men også på at kunne beskrive, hvordan vi opfylder de krav og ønsker, bygherren måtte have med hensyn til organisering, planlægning af opgaven, valg af teknisk løsning, bæredygtighed og innovation etc.

Din rolle

Din rolle bliver primært at styre tilbudsprocessen frem mod at få tildannet et vindende tilbud. Du står i spidsen for tilbudsteamet og sikrer, at I - i fællesskab med tilbudsejeren og andre samarbejdspartnere - får gransket udbudsmaterialet, fastlagt tilbudsstrategien og udarbejdet et tilbud, der imødekommer bygherrens krav og ønsker bedst muligt.

Dine opgaver bliver blandt andet:

at gennemgå udbudsmaterialet og udarbejde en plan for tilbudsprocessen,
at få specialister fra vores forskellige fagområder til at ”gå i samme retning”, samtidig med at du udfordrer dem på deres løsningsvalg
at afdække grænsefladerne og i samarbejde med tilbudsteamet gennemskue og risikoafdække projektet på tværs af de respektive fagdiscipliner,
at udarbejde samarbejds- og rådgivningsaftaler med eksterne partnere,
at udfordre kalkulationen, der primært udarbejdes af de udførende afdelinger,
at skrive tilbudsbeskrivelser og/eller koordinere skrivearbejdet i tilbudsteamet frem mod afleveringen af et gennemarbejdet, professionelt tilbud,
at koordinere projekteringen mellem vores udførende enheder og eksterne partnere på vundne totalentrepriser.

Sideløbende med dine opgaver som tilbudsleder vil du også indgå i tilbudsteams, der ledes af dine kolleger eller eksterne parter, og hvor du med dine kompetencer og samarbejdsevner bidrager til at tildanne et vindende tilbud.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set dette job på Sydjob.dk
Praktisk information
Indrykket: 05 apr 2024
Udløber: 03 maj 2024
Jobtype: Fuldtid
Arbejdsområde: Bygge og anlæg